Tag Archives: dịch bệnh

Amip ăn não gây chết người lan từ Nam lên Bắc nước Mỹ

Amip ăn não gây chết người lan từ Nam lên Bắc nước Mỹ - Ảnh 1.

Các trường hợp “amip ăn não” được báo cáo trên khắp miền Nam nước Mỹ đã bắt đầu lan lên phía Bắc qua hệ thống dẫn nước ngọt, một diễn biến đáng lo ngại đối với ngành y tế đang phải chống chọi với đại dịch Covid-19.